Visitatiegesprek / EIF

  • Home
  • Algemene informatie
  • Visitatiegesprek / EIF

 
 

Bespreking van individueel functioneren van u als huisarts in het kader van het doorlopen van het visitatieprogramma voor de herregistratie. Hoe blijf je een goede dokter voor je patiënten? Je doorloopt een eenvoudig systeem van zelfevaluatie, waaronder feedbackvragen van collega's en patiënten, en maakt een persoonlijk ontwikkelplan. Als GLV bespreek ik samen met u de uitkomsten.
Voor specialisten ouderengeneeskunde geldt een vergelijkbare herregistratie betreffende een evaluatie van het individueel functioneren (EIF). Het gaat om een systematische evaluatie van het eigen functioneren van de SO met een eenmalig evaluatiegesprek, ook aan de hand van feedback, zelfevaluatie een een persoonlijk ontwikkelplan, specifiek gekoppeld aan het werkveld van de SO. 

Share our website