Privacy Statement

 • Home
 • Algemene informatie
 • Privacy Statement

 
Privacy statement Odette Schouten Coaching
 
Inleiding
Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn de regels voor een privacy statement aangescherpt.
In een privacy statement wordt gecommuniceerd waarom en op welke wijze er persoonsgegevens verwerkt worden. Het privacy statement zelf moet beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk zijn. In het statement moet o.a. opgenomen zijn: doel voor de verwerking, eventuele verwerkers, rechten van betrokkene, mogelijkheid indienen klacht etc..
 

 1. Naam / bedrijf
Odette Schouten Coaching
Romanovhof 30
3329 BD  Dordrecht
M: 0621805677
KvK: 56733755
info@odetteschoutencoaching.nl
odetteschouten@hotmail.com
www.odetteschoutencoaching.nl
 
Odette Schouten is werkzaam als supervisor/coach/begeleidingskunde en/of biedt begeleidingskunde begeleiding aan. Voor het kunnen uitvoeren van deze werkzaamheden en/of diensten beschikt Odette Schouten over uw persoonsgegevens die via de website, lidmaatschap, of overige diensten beschikbaar zijn gekomen.
 
 1. Deze persoonsgegevens betreffen:
 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsgegevens
 • NAW-gegevens
 • Emailadres
 • Geslacht
 • Functie
 • Werkgever
 • BIG nummer tbv accreditatieaanvragen nascholing
 1. Doel verwerkingen 
Odette Schouten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 
 • Voor het leggen van contacten ter ondersteuning van de dienstverlening;
 • Voor het voorbereiden en verzorgen van begeleidingskundige werkzaamheden en onderwijs;
 • Voor het sturen van facturen/ de fiscale afhandeling;
 • Voor het sturen van (vak)inhoudelijk informatie en/of wetenswaardigheden;
 • Voor eigen administratie t.b.v. deskundigheidsbevordering en herregistratie.
 1. Verstrekken aan derden
Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derde partijen als dat nodig is voor bijvoorbeeld het verzorgen van bedrijfsadministratie, aanvraag accreditatie in GAIA, voor aantonen van deskundigheid van Odette Schouten (herregistratie bijv.) of anderszins.Wanneer uw persoonsgegevens aan een derde worden verstrekt, wordt er voor gezorgd (m.b.v. een verwerkingsovereenkomst) dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
 1. Inzage en wijzigingen persoonsgegevens
Als gegevens van u verzameld worden, dan kunt u laten weten dat u niet wilt dat deze gebruikt worden. Neem contact op (telefonisch, email, online etc.).
 
Klachten over de verwerking 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen (telefonisch, email, online etc.) en uw klacht kenbaar maken. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u ook een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, t.w. de Autoriteit Persoonsgevens (AP), tel: 0900-2001201, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
 

Dordrecht mei 2018 

Share our website