Loopbaanbegeleiding

  • Home
  • Algemene informatie
  • Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding is een vorm van begeleiding die gericht is op (huis)artsen of professionals die vragen hebben over de voldoening of het plezier die zij in het werk ervaren. Deze vragen kunnen betrekking hebben op de verhouding privé-werk, op de plaats van het werk in de levensloopbaan en op de balans werkdruk-werklast. Wanneer er vragen zijn over het omgaan met werkdruk, het voorkómen van werkstress of het wijzigen van de koers in de loopbaan wordt vaak gestart met een loopbaantraject. 

Share our website