Welkom

  • Home
  • Algemene informatie
  • Welkom

Het veld van zorg en welzijn is enorm in ontwikkeling. De druk op (para)medici groeit, en er wordt steeds meer een beroep gedaan op de flexibiliteit van werkers in de gezondheidszorg om mee te bewegen met deze veranderingen.

Als coach/supervisor bied ik ondersteuning bij vragen waar je als professional tijdens je loopbaan mee te maken kunt krijgen. Hoe kan je meebewegen en toch trouw blijven aan jezelf? Hoe kijk je naar je eigen beroep en hoe past dat bij de huidige maatschappelijke ontwikkeling? Welke rol wil je hierin vervullen? Hoe houd je de juiste balans tussen werk / privé en welke keuzemogelijkheden heb je om het plezier vast te houden in je werk?

Ik vind dat iedere professional de mogelijkheid moet krijgen om eens van een afstand te kijken en zo dichter bij zichzelf te komen. Reflecteren is de belangrijkste smeerolie voor een goed lopende machine. De rode draad is stilstaan bij wat er gebeurt, op zoek naar alternatieven en ruimte, en kijken welke mogelijkheden er zijn om die andere weg te kiezen.

Vanuit mijn praktijk bied ik verschillende begeleidingsvormen aan. Coaching, supervisie, (begeleide) intervisie, loopbaanbegeleiding, teamcoaching en scholing op maat. Tevens kan men bij mij terecht voor visitatiegesprekken, zowel voor huisartsen als EIF voor specialist ouderengeneeskunde.

 

Share our website