Een klacht?

  • Home
  • Algemene informatie
  • Een klacht?

Een klacht? Bespreek uw onvrede.
Wanneer u ontevreden bent, stel ik het op prijs dat u dit met mij bespreekt. Wanneer ik op de hoogte ben van uw onvrede, dan kan ik proberen het op te lossen.
Is dit lastig voor u of komt u er met mij niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

U kunt hiervoor contact opnemen met Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) o.v.v. “Klachtenregeling Coaches voor Medici”.
            Postadres:      Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven
            E-mail:            info@skge.nl
            De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Share our website