(Individuele) coaching

  • Home
  • Algemene informatie
  • (Individuele) coaching

In algemene zin is dit een leermethode die gericht is op het leren van een specifieke vaardigheid of het bereiken van een concreet doel. Dat kan bijvoorbeeld zijn het omgaan met conflicten of het verkrijgen van vaardigheden in tijd-management. De leerdoelen van degene die coaching vraagt zijn het uitgangspunt voor begeleiding. Als coach begeleid ik in het bereiken van de gewenste doelen. Daarbij maak ik gebruik van literatuur, opdrachten, oefeningen en video-analyse.

Een coachingstraject bestaat in de regel uit acht bijeenkomsten van een uur.

Share our website