Tarieven

  • Home
  • Algemene informatie
  • Tarieven

Afhankelijk van de aard van de begeleiding wordt voorafgaand een tarief afgesproken. Voor de individuele begeleidingsactiviteiten als supervisie, intervisie en coaching wordt doorgaans 115 euro per uur (incl BTW) berekend. Voor teamcoaching wordt per dagdeel doorgaans 600 euro. Voorbereidingstijd, reistijd en reiskosten gaan in redelijkheid en overleg. BTW hoeft niet te worden geheven, wanneer de activiteiten onderwijs betreffen, aangezien ik geregistreerd ben in het register van het CRKBO.


Alle begeleidingsactiviteiten leveren accrediatiepunten op voor huisartsen. Punten worden bijgeschreven in GAIA na aanlevering van BIGnummer en presentielijst. 

Share our website