(Begeleide) intervisie

  • Home
  • Algemene informatie
  • (Begeleide) intervisie

Een begeleidingsvorm waarin de deelnemers (meestal werkzaam binnen dezelfde professie of beroepsgroep) volgens een gestructureerde wijze een ingebrachte casus of vraag  bespreken. Zij wisselen ervaringen uit en helpen de inbrenger een antwoord te zoeken op diens vraag of probleem. Net als in supervisie wordt ook bij intervisie gebruik gemaakt van de leercirkel (zie verderop): na de analyse van een vraag of probleem ontstaat een beeld van de oorzaken en gevolgen ervan. De inbrenger kiest daarna voor gedragsalternatieven en probeert die uit in de praktijk. Intervisie is effectief wanneer de deelnemers geleerd hebben te werken met de intervisie methodiek.

Share our website