Aanbod

  • Home
  • Algemene informatie
  • Aanbod

Vanuit mijn praktijk bied ik verschillende begeleidingsvormen aan. Coaching, supervisie, (begeleide) intervisie, loopbaanbegeleiding, teamcoaching en scholing op maat.
Na een vrijblijvend intakegesprek kijken we samen welke begeleiding het meest passend is bij de vraag die er speelt. Vanuit mijn opleiding als supervisor/(team)coach beschik ik over verschillende methodieken en en werkvormen.  De lokatie zal in onderling overleg afgestemd worden.
Aanbod trainingen: te denken valt aan conflicthantering, verbindende communicatie, feedbacktraining. Voor meer informatie over inhoud en doelstellingen kunt u contact met mij opnemen. Ik probeer zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen in de praktijk.

Share our website